Lovecká kulovnička s kolečkový zámkem, polovina 17. století.