Winchester 1873

Před renovací:

Winchester 1873 - před renovacíWinchester 1873 - před renovací

Po renovaci:

Winchester 1873 - po renovaciWinchester 1873 - po renovaciWinchester 1873 - po renovaci