Rast Gasser

Před renovací:

Rast Gasser - předRast Gasser - předRast Gasser - před

Po renovaci:

Rast Gasser - po renovaciRast Gasser - po renovaciRast Gasser - po renovaci